Trainingproducties  |  030 - 281 98 88  |  info@trainingproducties.nl

Training Feedbackregels

Opdrachtgever: Bink (voorheen Stichting Kindercentra Soest SKS)

Wie: 136 medewerkers

Wat: Training Feedback

Waar: Soest

Categorie:

Kernwoorden: ,

Over Stichting Kindercentra Soest (Nu Bink Kinderopvang)

Stichting Kindercentra Soest (SKS) was in 2010 de grootste organisatie voor kinderopvang in Soest en Soesterberg. In totaal hadden zij veertien locaties voor kinderen van nul t/m twaalf jaar. Tot de SKS behoorde zeven peuterspeelzalen, drie kinderdagverblijven, één peuteropvang en vijf vestigingen voor buitenschoolse opvang. SKS werkte in die tijd al samen met Stichting Kinderopvang Hilversum.
Nu, 2014, is SKS opgegaan in Bink kinderopvang. Bink biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Hilversum, Soest en Huis ter Heide: zij beschikken over 17 kinderdagverblijven, 20 peuterspeelzalen en 26 vestigingen voor buitenschoolse opvang.

De samenwerking met Trainingproducties

Een open cultuur waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is, is een solide basis voor iedere succesvolle organisatie. Als professionals elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden en gedrag, en elkaar om duidelijkheid vragen, verbetert de kwaliteit van hun samenwerking enorm. Trainingproducties leerde alle medewerkers feedback geven en ontvangen met behoud en zelfs verbetering van de onderlinge relatie a.d.h.v. de feedbackregels.

“Ik kreeg de ruimte om te leren van mijn fouten. Er was een veilige omgeving/sfeer.” Tamara - Pedagogisch medewerker, deelnemer training Feedbackregels

In de interactieve trainingen lag de nadruk op praktische oefening. De deelnemers waren gedurende twee aaneengesloten dagdelen continu in actie met de communicatietrainer en professionele trainingsacteur. Zij gingen direct aan de slag met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Vanzelfsprekend werd uitvoerig stilgestaan bij de theorie over feedback geven en ontvangen. Trainingproducties maakt hiermee de verbinding tussen begrijpen en daadwerkelijk kunnen. Het oefenen van feedback moet volgens Trainingproducties voor alle deelnemers plezierig zijn. Plezier schept een veilige leeromgeving en nodigt uit tot het toepassen van vaardigheden.

“Dde training was erg leerzaam, duidelijk en er was ruimte voor vragen.” Angela - Groepsleidster, deelnemer training Feedbackregels

Er was ondersteunend lesmateriaal in de vorm van praktische “spiekpasjes” met daarop de feedbackregels voor feedback geven en ontvangen. Trainingproducties hanteerde het INGE-model. INGE staat voor: Ik, Nu, Gedrag, Effect. Deelnemers leerde dat feedback altijd uit het ‘ik’ wordt gegeven, dat het moment concreet wordt geduid, het gedrag objectief wordt omschreven en het effect daarvan helder wordt benoemd. Op organische, plezierige en stimulerende wijze, ervoeren de deelnemers dat feedback, als het op deze manier gegeven wordt, veiligheid biedt en energie genereert.

“Ik vond het erg leerzaam. Vooral hoe feitelijk en objectief je moet zijn en hoe dat de situatie makkelijker maakt. Ook het rollenspel was erg leerzaam.”
Sandy - Pedagogisch medewerker, deelnemer training Feedbackregels

Opdrachtgever Trea Viet - voormalig HRM bij Stichting Kinderopvang Soest

“Trainingproducties heeft voor ons gehele personeelsbestand de training in feedbackregels verzorgt. Doordat het erg praktisch ingesteld is, er veel geoefend wordt, minimale aandacht is voor theorie maar daarentegen maximale aandacht voor de praktijk sluit deze training erg goed aan bij de pedagogisch medewerkers. De medewerkers waren stuk voor stuk enthousiast over de training en met name de trainers die weten waar ze over praten. Eindelijk eens een communicatie training die aansluit bij de doelgroep.”

Meer weten over onze Feedbacktrainingen op maat?

Copyright 2014 Trainingproducties  |  All Rights Reserved  |  Sitemap