Trainingproducties  |  030 - 281 98 88  |  info@trainingproducties.nl

Feedback Utrecht

Opdrachtgever: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Wie: 80 medewerkers - betrokken bij dierziektebestrijding

Wat: Feedback geven tijdens het werk

Waar: Utrecht

Categorie:

Kernwoorden: ,

Over de NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De NVWA houdt toezicht bij bedrijven en instellingen op de naleving van wetten en voorschriften die gaan over de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Dit is de kerntaak van de NVWA. Hiervoor heeft de organisatie o.a. dierenartsen, inspecteurs en toezichthouders in dienst die op verscheidene terreinen op de naleving toezien en zo nodig sancties opleggen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit speelt een cruciale rol in het onderzoeken, monitoren en ruimen van bedrijven waar een besmettelijke dierziekte heerst, bijvoorbeeld de Q-koorts, BSE en de vogelgriep.

Over de samenwerking met Trainingproducties: training Feedback Utrecht

De NVWA organiseerde een studiedag (veldoefening) voor medewerkers betrokken bij de dierziektebestrijding in mei en juni van 2012. De dag stond in het teken van het elkaar aanspreken en het omgaan met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). In de praktijk blijkt het best lastig te zijn om elkaar feedback te geven op gedrag of het gebruik van de PBM’s. Deze zijn van levensbelang tijdens het werk.
In de teams heerst doorgaans een goede sfeer, men steunt op elkaar, maar tegelijkertijd moet er onder grote druk gewerkt worden. De medewerkers binnen de teams ervaren het elkaar aanspreken op onjuist gebruik van PBM’s als “klikken” of elkaar “afvallen”, ze willen ook niet het braafste jongetje van de klas zijn.

Trainer Marianne Vloetgraven van Trainingproducties en de NVWA werkten nauw samen m.b.t. de invulling van de dag. In totaal ging het om 80 deelnemers. Het resultaat van de training was dat de teamledens handvatten en bouwstenen hebben gekregen om elkaar respectvol aan te spreken over gedrag en het gebruik van PBM’s. Ze weten van elkaar wat er verwacht wordt en zijn in staat om daar feedback over te ontvangen én te geven.

“Leerzaam, nuttig, gereedschap meegekregen om binnen ons werk mee verder te kunnen. “
Klaas, TDA - deelnemer training Feedback Utrecht

Opdrachtgever NVWA Sandra Rijken - Senior inspecteur Crisismanagement bij het Incident en Crisiscentrum NVWA

“Het is warm, je bent moe, je collega is moe en dan zie je ineens dat je collega z’n beschermende masker op z’n voorhoofd heeft geschoven, terwijl hij nog in een gebouw is waar je op moet passen voor een besmetting met gevaarlijke stoffen. Hoe zeg je dan tegen die collega dat hij dat niet moet doen? Zonder een negatieve reactie op te wekken, maar mét het effect dat iemand zich, voor zijn eigen bestwil, aan de hygiëneregels houdt? En hoe ga je ermee om als iemand kritiek heeft op gedrag van jezelf? Leer ons dat, was in het kort de vraag aan Trainingproducties.
Vragen die het uitgangspunt vormden voor een training Feedback voor de mensen van de NVWA die in de dierziektebestrijding werken. Aan de hand van bovenstaande, en complexere praktijksituaties die deelnemers zelf konden aandragen, leerden Marianne Vloetgraven en trainingsacteur Allard Klok de medewerkers aan de hand van een model hoe feedback geven in z’n werk gaat.
Aandachtig en soms met ingehouden adem wachtten de deelnemers de reactie van acteur Allard af op hun manier om hem aan te spreken. Met hulp van Marianne werd daar zo nodig aan geschaafd, tot het goed ging.
De deelnemers gaven de training gemiddeld een 8 en reageerden met opmerkingen als: ‘nuttig, een leuke, leerzame dag, goed tempo, ik bleef geboeid’. Behalve voor Marianne was er ook veel waardering voor het repertoire aan verschillende reacties van Allard en het gevoel van veiligheid en respect dat beiden in de groepen wisten op te roepen.”

“Het is goed om geconfronteerd te worden hoe je bepaalde situaties onder woorden brengt.”
Kees, Inspecteur - deelnemer training Feedback Utrecht

Trainer Trainingproducties Marianne Vloetgraven

“De samenwerking met Sandra was weer fantastisch. Juist omdat we elkaar nu vrij goed kennen hebben we gedurende de 4 dagen van de training elkaar scherp kunnen houden. Even overleggen, aan het eind van elke dag samen kort evalueren, zélf feedback krijgen en geven; het heeft ons geholpen om de training echt op maat te maken en te houden. Voor mij was het ook een mooi weerzien met de deelnemers van vorig jaar, toen in de veldoefening omtrent Crisiscommunicatie n.a.v. de vogelgriep.”

Zie ook de klantcase over de training in Crisiscommunicatie die Trainingproducties voor de NVWA verzorgde in 2011.

“Er werd op een goede manier met aansprekende voorbeelden geoefend met feedback geven. Marianne motiveerde iedereen om goed mee te doen. Een 8.”
Harry, Coördinator - deelnemer training Feedback Utrecht

Meer weten over onze in-company Feedbacktrainingen op maat?

Copyright 2014 Trainingproducties  |  All Rights Reserved  |  Sitemap