Trainingproducties  |  030 - 281 98 88  |  info@trainingproducties.nl

Feedback geven en krijgen

Opdrachtgever: Partou (voorheen SKON)

Wie: circa 300 Pedagogische Medewerkers van 28 locaties en 65 Locatiemanagers van 8 regio’s

Wat: Training Feedback geven en krijgen

Waar: De SKON De regio’s Haarlemmermeer/'t Gooi, Zuid-Nederland, Midden-Nederland, Velsen, Amersfoort, Amsterdam en Utrecht.

Categorie: ,

Kernwoorden: ,

Over Skon (Nu Partou)

Skon kinderopvang biedt met ruim 200 vestigingen en meer dan 3.000 enthousiaste professionals een van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland. Skon biedt dagopvang voor kinderen tot 4 jaar en BSO voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De locaties van Skon zijn verspreid over de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Brabant, met een concentratie in de Randstad. De locaties van Skon herkent/herkende u aan hun blauwe dierennaam.

Sinds 1 januari 2014 is Skon kinderopvang opgegaan in 1 organisatie samen met Allio, Partou en Gastouderopvang Nederland onder de naam Partou. Deze naam staat volgens Partou voor gastvrij, open, overal, voor iedereen. Zij bieden kinderen een fijne, veilige plek met ruimte voor plezier en ontspanning.

Over de samenwerking met Trainingproducties

Iedere Skon vestiging is gebaat bij een open communicatie met ouders en effectieve samenwerking tussen collega’s (Pedagogisch medewerkers) en leidinggevenden (Locatiemanagers). Kennis en kunde van de feedbackregels is daarbij een vereiste. Feedback is een krachtig instrument dat bijdraagt tot een klimaat waarin men constructief samenwerkt. Onder samenwerken verstaan Skon en Trainingproducties: ‘beter worden van elkaar en met elkaar’.

“Ik heb zeer veel geleerd. Ik was van mening al een behoorlijk zelfbeeld te hebben, maar door de training begrijp ik nog meer van mezelf en anderen. Dank jullie wel!”
Katinka - Locatiemanager Skon de Blauwe Dik-Dik, deelnemer transfertraining Feedback

Wildana Rasidagic, Opleidingscoördinator bij Skon, heeft in 2012 met Bastiaan van Meeteren van Trainingproducties gekeken naar een trainingsprogramma dat past bij professionals die met beide benen in de praktijk staan. We ontwikkelden een training van 2 dagdelen die vooraf werd gegaan door een intakegesprek tussen iedere individuele deelnemer en de trainer en werd geborgd door een plenaire intervisiebijeenkomst.
In deze training Feedback leerden de deelnemers om op zo’n manier feedback te geven dat degene die feedback geeft én degene die feedback ontvangt er beter van wordt. Op die manier krijgt feedback betekenis en ontstaat er als vanzelf een gevoel van wederzijds respect. Het resultaat is dat men zichzelf en elkaar gezien en gewaardeerd voelt. De deelnemers merken met het geven en ontvangen van feedback dat zij vaker gemakkelijker begrijpen en ontspannen tot gezamenlijke prestaties komen.

“Bewustwording, uitdaging, zoektocht acceptatie minder = meer, geluk, leven, ruimte: een 10!”
Anne Marije - Locatiemanager Skon de Blauwe Gorilla, deelnemer transfertraining Feedback

Om de transfer naar de werkvloer te bevorderen werd voor de Locatiemanagers een transfertraining georganiseerd. Deze training bestond uit 3 verschillende dagdelen en ook voor de Locatiemanegers vond er voorafgaand aan de training een intake plaats. De transfer is het toepassen van de inzichten en vaardigheden die zijn opgedaan en geleerd in de training. De Locatiemanagers zijn hierin een zeer belangrijke factor! In de training kregen ze zicht op hun taak en mogelijkheden als manager van een groep professionals. Wat kunnen ze doen om hun medewerkers effectief samen te laten werken?

Voor de uitvoering van alle Feedbacktrainingen voor zowel de Pedagogische medewerkers als de Locatiemanagers zijn alle trainers en trainingsacteurs van Trainingproducties ingezet.

“Geen moment saai! Leerzaam, ga zo door. Ik kan hiermee weer vooruit.”
Hannie - Pedagogisch medewerker, deelnemer training Feedback

Caroline Bosch - Regiomanager Haarlemmermeer/’t Gooi

“Een training staat of valt naar mijn mening met een voorbereiding die past bij de doelgroep. Op die manier past het aangebodene bij de vraag, die iedere keer weer anders kan zijn. En dit is, wederom naar mijn mening, bijzonder goed gelukt. Niet alleen wist Bastiaan samen met de acteur adequaat en snel in te spelen op datgene dat zich voordeed op het moment zelf, tegelijkertijd zijn zij in staat gebleken in korte tijd een dusdanig prettige omgeving te creëren waardoor de deelnemers zich veilig voelden en zich kwetsbaar op durfden te stellen. Hierdoor heb ik mooie groeisprongen terug gezien.
Ook de evaluatiegesprekken met Bastiaan, altijd integer, zijn voor mij van toegevoegde waarde gebleken. Daarom: mocht je de mogelijkheid zien om met Bastiaan van Meeteren een dergelijke training in te kunnen zetten voor je medewerkers, doen!

“Ik vond het intakegesprek wat ik met trainer Frits heb gevoerd heel erg prettig en heeft een hoop opheldering gebracht. Fijne, open training met respect voor elkaar, veel van geleerd. Bedankt!”
Mireille - Pedagogisch medewerker, deelnemer training Feedback

Bastiaan van Meeteren, projectleider en trainer Trainingproducties

“Het is een grote eer voor mij om het project Skon Feedbacktraining te mogen leiden en als trainer de Pedagogische medewerkers en Locatiemanagers te trainen. Ik merkte in de gesprekken en de trainingen dat de behoefte groot was om te reflecteren op de samenwerking onderling. De medewerkers van Skon ontwikkelen zich voortdurend in pedagogische vaardigheden. De vaardigheden die kunnen worden ingezet in de communicatie onderling lijken minder belangrijk, maar zijn essentieel voor de samenwerking, communicatie met ouders en sfeer en komen indirect ook ten goede van het kind.
Zowel de organisatie als de deelnemers gaven me snel het vertrouwen om hen te begeleiden in het geven en krijgen van feedback onderling. De individuele intakegesprekken bleken een gouden greep: de ene deelnemer benutte dit gesprek om af te tasten wat de training inhield en wat van hem of haar werd verwacht. De ander legde meteen alle leerdoelen op tafel en benutte het gesprek voor een snelle, diepgaande coaching. Waar het intakegesprek in alle gevallen toe leidde was een onderling contract over het leerdoel en de wijze waarop we daar in de training mee aan de slag gaan.”

“Ik vond de training confronterend en ik heb meer inzicht in mijn eigen handelen. Goede situaties en voorbeelden.”
Denise - Locatiemanager de Blauwe Boomkikker, deelnemer transfertraining Feedback

“De tijd die we in de intakegesprekken investeerden, verdienden we in de training meteen terug. Bij aanvang ervoer ik een grote bereidheid en openheid om direct aan te slag te gaan. We konden na het trainen van de feedbackregels snel inzoomen op individuele vragen. Deze persoonlijke aandacht was zowel waardevol voor de deelnemer aan het rollenspel als de observatoren; iedereen leerde er van.
De intervisie gaf inzicht in hoe men uit lastige situatie kan komen met behulp van de Dramadriehoek. In de tussenliggende periode tussen de trainingsdagdelen en het intervisiedagdeel is men bewust aan de slag gegaan met de vaardigheden en inzichten uit de Feedbacktraining. We stonden stil bij de obstakels die men in de praktijk tegenkwam. Doormiddel van intervisie kreeg men inzicht en verbinding met de antwoorden op individuele vraagstukken.
Met dit project heb ik het gevoel verschil te hebben gemaakt in de wereld van Skon kinderopvang, die op haar beurt het verschil maakt voor duizenden kinderen. Dank jullie wel.”

Miranda Majoor, Locatiemanager de Blauwe Mammoet KDV
“Bedankt voor de evaluatierapportage naar aanleiding van de Feedbacktraining. Fijn om te zien dat het positief is ontvangen. Ik heb met het team afgesproken om elke teamvergadering, die 1x per 6 weken plaats vindt, het eerste half uur te besteden aan feedback. Op deze wijze zal de training zijn voortgang hebben.
De training heeft bijgedragen aan een positieve sfeer, ik denk dat er meer begrip voor elkaar is ontstaan. Ik wil jullie bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid en ik zal zorgen dat de training zijn voortgang behoud.”

Frits Cohen, trainer Trainingproducties

“Het persoonlijke intakegesprek van mij als trainer met de Pedagogisch medewerkers (deelnemers) voorafgaand aan de training heeft substantieel bijgedragen aan de hoge opbrengst van deze Feedbacktrainingen. In deze gesprekken heb ik de deelnemers kunnen informeren over de inhoud en uitvoering van de training. Ik heb vragen van deelnemers kunnen beantwoorden en daarmee heb ik ze op hun gemak kunnen stellen. Hierdoor was ik in staat de juiste verwachting te wekken waardoor de deelnemers zich optimaal op de training konden voorbereiden. Ook heb ik ze kunnen helpen om de persoonlijke leervraag ten aanzien van feedback geven en/of ontvangen scherp te stellen.
Door de intakegesprekken hebben de deelnemers mij, en ik hun, vooraf leren kennen. Dat schepte een band waar we tijdens de training meteen de vruchten van hebben geplukt; iedereen stelde zich op de trainingsdag kwetsbaar op. Men kon over de eigen schaduw van gêne en angst heen stappen, welke met feedback te maken hebben. Zo werden de oefeningen heel persoonlijk en praktijkgericht. Mijn complimenten aan de opdrachtgever, Skon, die het investeren in persoonlijke intakegesprekken op waarde heeft geschat. De pedagogisch medewerkers hebben tijdens de schriftelijke evaluatie na afloop van de training aangegeven dat zij als gevolg van het intakegesprek niet tegen de training opzagen. Dit heeft voor vertrouwen gezorgd waardoor we op de trainingsdag zelf daar geen tijd aan hoefden te besten maar meteen op een hoog niveau aan de slag konden.”

“Ik denk dat er na deze training in de praktijk meer bewust stil wordt gestaan bij positieve feedback geven en beter negatieve feedback verwoorden. Gevolg is een nog betere band/sfeer. Ik ga het thuis ook oefenen op familie en vrienden zodat ik dit beter in de praktijk kan gebruiken.”
Miriam - Pedagogische medewerker, deelnemer training Feedback

Jolien Slavenburg, trainer Trainingproducties

“Een ogenschijnlijk simpele vaardigheidstraining voor mensen die met twee benen in de praktijk staan. De intakes zijn waardevolle ontmoetingen. Ieder gesprek ontstaat er iets anders. Er wordt gelachen en gehuild. Ik hoor prachtige levensverhalen. Passie en pijn wordt met me gedeeld en ik mag de ander raken in wie zij/hij is.
Uiteindelijk gaat het steeds over hetzelfde. Wat heb je nodig om jezelf te kunnen zijn en om te stralen? Wat mag je overwinnen waardoor je je kracht optimaal benut? Waardoor kun jij van grote toegevoegde waarde zijn voor de kinderen? Want als je goed in je vel zit, eerlijk naar jezelf en anderen durft te zijn, geef je dat rechtstreeks door aan de kinderen. Onze toekomst dus!
Feedback is een prachtig instrument om respect te vergroten. Respect voor je eigen behoeften en gevoelens en respect voor de ander met wie je samenwerkt. Door feedback te geven neem je jezelf en de ander serieus. En door het gesprek steeds weer met elkaar aan te willen en durven gaan, ontstaat openheid en doen beide partijen nieuwe inzichten op. Feedback is het middel om te blijven groeien, als mens en in je werk. De regels zijn super simpel, het (goed blijven) doen nog niet zo gemakkelijk. Waar ik ook kom en met wie ik ook werk, steeds ontdek ik weer dat het draait om gezien willen worden in wie je bent en in wat je doet. Dat dwingt ons dus om ook steeds alert te zijn op wat we zelf kunnen doen om te zorgen dat de ander zich gezien voelt.”

“Ik heb meerdere feedback- en communicatiemodellen aangereikt gekregen die zeer interactief en toegespitst waren op situaties uit de praktijk. Professioneel, open trainer, interessant!!”
Linda - Locatiemanager de Blauwe Geit, deelnemer transfertraining Feedback

Meer weten over onze Feedbacktrainingen op maat voor meerdere groepen?

Copyright 2014 Trainingproducties  |  All Rights Reserved  |  Sitemap