Zichtbaar resultaat

En daar zijn zowel onze opdrachtgevers
als wij trots op. Dat mag iedereen zien.

Opdrachtgevers die lef hebben

In de training Communiceren bij incidenten en calamiteiten werd geoefend met herkenbare situaties. Uitgangspunt was: hoe reageren we op ontstane situaties?

Voor de medewerker van de gemeente Westervoort verzorgde Trainingproducties 3 interactieve trainingen rond het thema persoonlijke effectiviteit.

Een Teamtraining voor P&O, gericht op het verbeteren van de interne communicatie, op basis van onderling vertrouwen en met inzet van alle aanwezige kwaliteiten.

Deze training klantgerichte communicatie werd in een roulerend schema binnen werktijd uitgevoerd, waarbij de afdeling gelijktijdig operationeel kon zijn.

De training Klantgericht werken bestond uit 3 delen, tussen de trainingsdelen door toetste de deelnemers hun opgedane kennis in de praktijk.

Na goede ervaringen in het verleden vroeg deze KOV aan Trainingproducties naar een communicatie cursus in Rotterdam. Een communicatie cursus in feedback.

Een themadag in het teken van sales management waarin de juiste state of mind voor alle verkoopmedewerkers van GWK Travelex gecreëerd is.

“Trainingproducties levert maatwerk op vernieuwende wijze en de flexibiliteit is mij voor deze training in Leiderschap, wederom, erg goed bevallen.”

“Ons gehele personeelsbestand volgde deze training Feedbackregels: er werd veel geoefend, met maximale aandacht voor de praktijk, wat erg goed aansloot.”

“De eerste groep WVL kwam zo enthousiast uit de training Effectief communiceren dat zij letterlijk de rest van de collega’s hebben aangestoken, dat zegt volgens mij wel genoeg.”

300 Pedagogische medewerkers en 65 Locatiemanagers kregen, met inzet van onze trainers en trainingsacteur een training in feedback geven en krijgen

De samenwerking met Trainingproducties rond de training Adviesvaardigheden heb ik als nuttig en positief ervaren. De deelnemers waren geïnspireerd.

“Deelnemers gaven de training Feedback Utrecht gemiddeld een 8. Er was veel waardering voor het brengen van veiligheid en respect in de groepen.”

Middle Point heeft een strippenkaart voor fitte communicatie. Zij zetten Trainingproducties 1 keer per kwartaal in om hun communicatie fit te houden.

Concrete handvatten voor het omgaan met cultuurverschillen. Een communicatietraining waarbij dieper ingezoomd werd op verschillende culturen.

De + staat voor persoonlijke aandacht, het toespitsen van de onderwerpen op de dagelijkse praktijk, de ruimte voor het loslaten van beperkende overtuigingen uit het verleden en de emoties die parten spelen vanuit de privésituatie.

Goed klantcontact en de omzet vergroten gaat prima samen: het één sluit het ander (juist) ook niet uit, werd geleerd in deze Salestraining.

Als nieuw startende OR is een OR-training van groot belang ten aanzien van het verbinden en sterk maken van een groot team. Bastiaan had de goede aanpak.

Voor OBS De Kroosduiker werkte Frits Cohen samen met het team aan de interne communicatie verbeteren met een feedbacktraining.

“De Verzuimtraining is tot volle tevredenheid verlopen. De reactie op de training is zeer positief en wordt binnen de organisatie regelmatig genoemd.”

De training Feedback geven geeft uw organisatie kracht en openheid. Een open communicatie waarin feedback geven en ontvangen uw organisatie versterkt.

Training Adviesvaardigheden voor de gemeente Haarlem, afdeling Omgevingsvergunningen. Praktische training met klantgerichte insteek.

Assertiviteitstraining in feedback voor Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden met als doel meer autonome EVV’ers.

Training klantgericht communiceren voor paraveterinairen. In de training hebben de assistentes hun inzicht in klantgericht communiceren opgefrist en versterkt.

Een interactieve en dynamische Agressietraining: Omgaan met Agressie in de Zorg, voor de apothekersassistenten van de Dienstapotheek in Arnhem.

In de Feedback workshop voor het team van Kids voor Kinderen in Baarn kon iedere deelnemer meerdere malen oefenen met de feedbackregels.

Trainingproducties verzorgde een interactieve workshop rondom de vraag: ‘Hoe kan men beter/makkelijker omgaan met agressie en claimend gedrag in de zorg?’

Een Verkooptraining op locatie voor de medewerkers van KCH, die volledig was afgestemd op het complete en specifieke producten- en dienstenaanbod.

Een Mediatraining voor de hoofdredacteuren, ter voorbereiding op de adverteerderpresentatie en definitieve lancering van het magazine.

Het DISC profiel maakt coaching en training zeer doelgericht en effectief. Het geeft inzicht geeft in de persoonlijke communicatiestijl en vaardigheden.

Trainingproducties heeft Clusius begeleidt in een missie en visie ontwikkelen. De conceptmissie en -visie werden top- down bedacht en bottom- up uitgewerkt.

Hoe ga je als NVWA-medewerker om met crisiscommunicatie, naast de complexe werkzaamheden die bij vogelgriep op boerderijen moesten worden uitgevoerd?

Een training Verzuimgesprekken voeren voor Teamleiders, wat heeft bijgedragen aan een significante daling van het ziekteverzuim.

Een interactief programma creatief denken waarin de medewerkers werden uitgedaagd op de vloer te komen in energie generende oefeningen in creatief denken.

“Ik vond de training Omgaan met de media leerzaam. Ik ben me meer bewust geworden van hoe ik wil overkomen in de media. Veel geoefend, fijne trainers.”

Uitgangspunt voor de training gesprekstechnieken zijn de competenties van het competentieprofiel voor managers: resultaatgericht, en ontwikkelingsgericht.

In de presentatie training van Marianne Vloetgraven lag het accent op de boodschap krachtig voor het voetlicht brengen en authentiek jezelf presenteren.

“Trainingproducties trainde ons in Persoonlijk leiderschap waardoor de teamleiders meer coachend, motiverend en enthousiasmerend zijn gaan aansturen.”

Een marketing opstelling helpt in het maken van strategische keuzes bij het positioneren van een nieuw merk. Een slimme vorm van organisatieopstelling.

Copyright 2014 Trainingproducties  |  All Rights Reserved  |  Sitemap