Kennis van zaken

Wij zijn geïnspireerd en inspireren u
graag om dat wat u weet ook in daden
om te zetten.

Bel ons voor de juiste toepassing

Motivatie 3.0 is een nieuwe manier van denken over motiveren. Het richt zich op onze intrinsieke motivatie voor autonomie, vakmanschap en zingeving.

Groepsdynamica

Groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep afspelen. Door als team bewust te zijn van de dynamiek kan er effectiever worden samengewerkt.

Piramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow onderscheidt vijf hiërarchische niveaus. Een niveau kan pas bereikt worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is.

Voor effectief verandermanagement kun je het kleur denken van Caluwe gebruiken. Dit helpt bij het maken van een keuze voor de aanpak van het veranderproces.

Roos van Leary

In de Roos van Leary worden verschillende gedragspatronen en het effect daarvan weergegeven. Met het model kan men bewuste keuzes maken in actie en reactie.

Netwerkorganisaties

Netwerkorganisaties zijn samenwerkingsverbanden waarbij organisaties gebruik kunnen maken van elkaars kerncompetenties en positioneringen op de markt.

Bateson logische niveaus

De Bateson logische niveaus gaan ervan uit dat we veranderen en ontwikkelen door middel van leren en denken. Het model helpt om veranderingen te begrijpen.

Het 70-20-10 model is volgens Charles Jennings een kader dat organisaties helpt bij het organiseren van hun leren. Het richt zich op het informeel leren.

Communicatietraining omgaan met weerstand in gesprekken. Omdat je soms meer nodig hebt dan eenvoudige communicatieve vaardigheden. Praktisch en met humor.

Het uiten van bezwaren wordt nog wel eens verward met het uiten van weerstand. In onze communicatietraining leert je dit te scheiden en te benutten.

The Big Five persoonlijkheidsmodel bestaat uit vijf dimensies waarmee iemand beschreven kan worden. Het model wordt veel gebruikt door personeel adviseurs.

Mindfulness is een staat van actieve aandacht op het heden. Je observeert je gedachten van een afstand, zonder te oordelen of ze goed of slecht zijn.

Non verbale-communicatie is de taal van je lichaam. Die liegt nooit. Non-verbale communicatie weegt zwaarder dan verbale communicatie.

Met motiverende gespreksvoering kan de adviseur bijdragen aan duurzame gedragsverandering, door het uitlokken van verandertaal.

generatie y

Betekenisvol werk, flexibiliteit en feedback zijn voor generatie y belangrijker dan het salaris. De vraag is: hoe ga je als organisatie hier mee om?

Medewerkers maken een ontwikkelingsproces door om te komen tot een zelfstandig werkende professional. De leidinggevende past zijn stijl aan op dit proces.

Belbin teamrollen beschrijven het gedrag van werknemers wanneer ze samenwerken met anderen. Het patroon van deze rollen heeft invloed op de teamprestaties.

Bij effectief leiding geven wordt de stijl afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de medewerker. We onderscheiden vier verschillende ontwikkelingsniveaus.

Dienend leiderschap betekent dat leidinggevende zich in dienst stellen van de mensen op de werkvloer en zich richten op de ontwikkeling van hun werknemers.

Kernkwadranten

kernkwadranten zijn hulpmiddelen om een beeld te krijgen van je kernkwaliteiten. Het geeft zicht op je kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Een duidelijk beeld hiervan zorgt voor het bewust inzetten van je kwaliteiten.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor het ontwikkelen van competenties is het persoonlijk ontwikkelingsplan een bruikbaar hulpmiddel. Het helpt om ontwikkelingsgebieden te bepalen.

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het doel is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.

Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. De focus ligt op wat de persoon gaat doen en niet op wat hij in het verleden heeft gedaan.

Wat doe je met een terugval in de prestaties van een werknemer? Je voert een regressiegesprek om de oorzaak te achterhalen en oplossingen te inventariseren.

Met rolverduidelijking en praktische handvatten voor leidinggevenden kom je al een heel eind in het voorkomen van verzuim: voorkomen is beter dan genezen.

Het gaat om de balans tussen sturing en zelfsturing bij zelfsturende teams. Balans is het codewoord: wanneer moet je sturen op taak en wanneer op resultaat?

Kun jij jou medewerkers op een hoger motivatieniveau krijgen? Lees hier hoe je met een motivatiegesprek de motivatie van je medewerkers kunt verbeteren.

Besluitvaardigheid - Communicatietraining

Besluitvaardigheid, het model voor beslissen onderscheidt 4 verschillende stijlen: de Directieve, de Analytische, de Conceptuele en de Gedragsmatige stijl.

Met de familieopstelling krijg je een compleet beeld van de verhoudingen binnen jouw familie. Het geeft je inzicht over jouw plek en de onbewuste verbanden.

Organisatieopstellingen geven inzicht in de dynamiek van de organisatie en laat de verhoudingen zien die het optimaal functioneren in de weg kunnen staan.

Zelfregulerend leren is belangrijk om het eigen leerproces te kunnen plannen en reguleren. Verder is het een voorwaarde om je te kunnen blijven ontwikkelen.

PAK-model

Het PAK model biedt inzicht in de knelpunten en groeimogelijkheden van de factor mens binnen een organisatie. PAK staat voor Positie, Aandacht en Kwaliteit.

Leer de vier leiderschapstijlen toepassen. Om effectief leiding te geven stem je jouw leiderschapstijlen af op de behoefte van de medewerker, per taak.

Ontwikkelingsniveau bepalen

Je kunt als leidinggevende pas de juiste leiderschapsstijl kiezen wanneer je het ontwikkelingsniveau per taak van de medewerker hebt vastgesteld.

Het slecht nieuws gesprek bevat altijd een vervelende boodschap, ernstig of minder ernstig. Je doorloopt vier stappen in het slecht nieuws gesprek.

Op de juiste manier delegeren levert een win-winsituatie op: jouw werkdruk verlaagd én je motiveert jouw medewerker door zijn kwaliteiten te erkennen.

correctiegesprek

Een correctiegesprek doe je niet even uit de losse pols. Het gaat immers over het indringend aanspreken van je medewerker. Tips voor het correctiegesprek.

Bij feedback ontvangen gaat het er namelijk om dat je zoveel mogelijk informatie tot je neemt. Daarvoor is zelfdiscipline vereist. 6 tip voor de ontvanger.

Gesprekken kunnen vastlopen. Tijdens het voeren van gesprekken met collega’s of klanten spelen de volgende vier communicatieniveaus voortdurend een rol.

Inlevingsvermogen

Een manager met inlevingsvermogen wacht met het uitten van een oordeel en probeert actief te luisteren om zijn medewerkers te kunnen begrijpen.

Feedback geven is het met iemand delen wat je waarneemt, gekoppeld aan het effect dat het op je heeft. Handige tips over feedback geven en ontvangen.

Situationeel leidinggeven gaat over de fases van taakvolwassenheid van medewerkers. Iedere fase vraagt om een andere stijl van leidinggeven.

Wanneer je persoonlijk Leiderschap ‘bezit’ ben je de leidinggevende over je eigen leven. Door deze houding kun je een inspiratiebron voor anderen zijn.

Cirkel van invloed en betrokkenheid

Mensen in de cirkel van invloed zijn bezig met hoe ze de situatie kunnen beïnvloeden. Zij handelen proactief. Zo vergroten ze de cirkel van invloed.

Copyright 2014 Trainingproducties  |  All Rights Reserved  |  Sitemap