PAK organisatieontwikkeling  |  030 – 227 04 32  |  info@p-a-k.nl
Trainingproducties

Ervaar onze programma's

Leiderschapsprogramma

In de training Omgaan met veranderingen leren de leiders van nu de fasen van verandering te begeleiden, om te gaan met weerstand en om te gaan met emoties.

Feedback-geven-en-ontvangen-456x240

Voor een indicatieve offerte voor de training Feedback geven en ontvangen maakt u een keuze uit de volgende onderwerpen.

verzuimgesprekken-voeren

De training verzuimgesprekken voeren is er voor teamleiders die het verzuim willen terugdringen vanuit het contact met zowel de teamleden als de organisatie

Communiceren

Effectief communiceren is voor een manager een erg belangrijke vaardigheid. Als manager ben je continu in contact met anderen.

Naar alle programma's

Wat onze klanten ervaren

klantgerichte communicatie

Deze training klantgerichte communicatie werd in een roulerend schema binnen werktijd uitgevoerd, waarbij de afdeling gelijktijdig operationeel kon zijn.

Missie en visie ontwikkelen

Trainingproducties heeft Clusius begeleidt in een missie en visie ontwikkelen. De conceptmissie en -visie werden top- down bedacht en bottom- up uitgewerkt.

Claimend gedrag in de zorg

Trainingproducties verzorgde een interactieve workshop rondom de vraag: ‘Hoe kan men beter/makkelijker omgaan met agressie en claimend gedrag in de zorg?’

Salestraining Concertgebouw

Goed klantcontact en de omzet vergroten gaat prima samen: het één sluit het ander (juist) ook niet uit, werd geleerd in deze Salestraining.

Naar alle klantcases

Wat ons bezighoudt

intrinsieke motivatie

Motivatie 3.0 is een nieuwe manier van denken over motiveren. Het richt zich op onze intrinsieke motivatie voor autonomie, vakmanschap en zingeving.

Inlevingsvermogen

Een manager met inlevingsvermogen wacht met het uitten van een oordeel en probeert actief te luisteren om zijn medewerkers te kunnen begrijpen.

Piramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow onderscheidt vijf hiërarchische niveaus. Een niveau kan pas bereikt worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is.

Besluitvaardigheid - Communicatietraining

Besluitvaardigheid, het model voor beslissen onderscheidt 4 verschillende stijlen: de Directieve, de Analytische, de Conceptuele en de Gedragsmatige stijl.

Naar de blog

Copyright 2016 PAK organisatieontwikkeling  |  All Rights Reserved  |  Sitemap