PAK organisatieontwikkeling  |  030 – 227 04 32  |  info@p-a-k.nl
Trainingproducties

Ervaar onze programma's

Adviesvaardigheden

In de training adviesvaardigheden wordt veel aandacht besteed voor communicatie-tools, die onmisbaar zijn voor de adviseur en professionals die adviseren.

Communiceren-in-projecten

Wij werken in de training communiceren in projecten met de basisprincipes van projectmanagement en sluiten aan bij de bekendste methodieken.

Teamontwikkeling-teambuilding

De training teamontwikkeling brengt de kwaliteiten binnen het team in kaart. We geven praktische handvatten om het team effectiever te laten communiceren.

Stressbestendigheid

Een Managementtraining rond de competentie Stressbestendigheid. U leert omgaan met stress en druk van buitenaf. U wordt weer een rustpunt voor uw team.

Naar alle programma's

Wat onze klanten ervaren

effectief communiceren

“De eerste groep WVL kwam zo enthousiast uit de training Effectief communiceren dat zij letterlijk de rest van de collega’s hebben aangestoken, dat zegt volgens mij wel genoeg.”

Individuele Managementtraining

De + staat voor persoonlijke aandacht, het toespitsen van de onderwerpen op de dagelijkse praktijk, de ruimte voor het loslaten van beperkende overtuigingen uit het verleden en de emoties die parten spelen vanuit de privésituatie.

communicatie verbeteren

Voor OBS De Kroosduiker werkte Frits Cohen samen met het team aan de interne communicatie verbeteren met een feedbacktraining.

Gesprekstechnieken

Uitgangspunt voor de training gesprekstechnieken zijn de competenties van het competentieprofiel voor managers: resultaatgericht, en ontwikkelingsgericht.

Naar alle klantcases

Wat ons bezighoudt

Leiderschapsstijlen

Leer de vier leiderschapstijlen toepassen. Om effectief leiding te geven stem je jouw leiderschapstijlen af op de behoefte van de medewerker, per taak.

verandertaal uitlokken

Met motiverende gespreksvoering kan de adviseur bijdragen aan duurzame gedragsverandering, door het uitlokken van verandertaal.

Kernkwadranten

kernkwadranten zijn hulpmiddelen om een beeld te krijgen van je kernkwaliteiten. Het geeft zicht op je kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

delegeren

Op de juiste manier delegeren levert een win-winsituatie op: jouw werkdruk verlaagd én je motiveert jouw medewerker door zijn kwaliteiten te erkennen.

Naar de blog

Copyright 2016 PAK organisatieontwikkeling  |  All Rights Reserved  |  Sitemap